“Ne rezervăm dreptul de a merge în instanță pentru solicitarea de daune pentru un eventual prejudiciu de imagine, creat de orice persoană care, contrar realității, încearcă să culpabilizeze Polaris, prin mesaje publice, lansate pe orice căi de comunicare, pentru situația existentă în ceea ce privește colectarea deșeurilor”, afirmă Polaris în comunicatul de presă.

Având în vedere apariția în spațiul public a unor abordări cu privire la motivele acumulării de deșeuri menajere în zona platformelor de precolectare din municipiul Constanța dorim să transmitem următoarele precizări, pentru corecta informare a constănțenilor;

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

1. Potrivit art 13 alin 3 din Caietul de sarcini care a stat la baza achiziției serviciului de salubrizare în municipiul Constanța și care a fost aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Constanța, în anotimpul cald (1 aprilie-1 octombrie), frecvența de colectare a deșeurilor va fi:

– zilnic din zonele centrale și de la unitățile de alimentație publică, unitățile sanitare, piețe, cantine, restaurante, hoteluri, grădinițe și creșe;

– la cel mult două zile de la producătorii din asociații de proprietari/locatari;

– o dată pe săptămână de la producătorii casnici din case individuale.

2. Ulterior semnării contractului, respectiv în anul 2014, Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr 119 care modifică frecvența de colectare pentru producătorii de deșeuri din asociații de proprietari/locatari, din o dată la două zile la o dată pe zi.

3. Conform art 6 alin 1 din Legea nr 101/2006 autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor.

Revenea așadar acestor autoritați obligația legală de a adapta contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare la noile realități, generate de modificările legislative apărute, inclusiv în ceea ce privește modificarea frecvențelor de colectare a deșeurilor de la asociațiile de locatari/proprietari.

4. Nicio solicitare de încheiere a unui act adițional de modificare a frecvențelor de colectare nu a fost adresată de către Primăria Municipiului Constanța până la data de 18.08.2022, deci la mai bine de opt ani de la apariția modificării legislative. Ea a fost deja înaintată avocaților specializați pentru a formula o opinie juridică. Preliminar, din discuțiile avute cu avocatul firmei, pentru a se modifica frecvența de colectare, este necesară întocmirea unui act adițional la contract, care să fie inițiat și aprobat de către autoritatea publică locală.

Observăm în teren faptul că, în ultima perioadă cantitățile de deșeuri depășesc frecvența de colectare asumată prin contract. Dar, nefiind vina firmei Polaris pentru această situație, ne rezervăm dreptul de a merge în instanță pentru solicitarea de daune pentru un eventual prejudiciu de imagine, creat de orice persoană care, contrar realității, încearcă să culpabilizeze Polaris, prin mesaje publice, lansate pe orice căi de comunicare, pentru situația existentă în ceea ce privește colectarea deșeurilor.