Emoții pentru profesorii aflați la început de drum. Săptămâna aceasta se dă examenul de definitivat
Concursul care reprezintă de fapt examenul de intrare și avansare în cariera didactică, începe pe 20 iulie. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime în învățământ și este obligatoriu pentru obținerea gradelor didactice.

CALENDARUL EXAMENULUI DE DEFINITIVAT 

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

20.07.2022: Susținerea probei scrise

27.07.2022: Afișarea rezultatelor

27.07 – 28.07.2022: Înregistrarea contestațiilor

28.07 – 3.08.2022: Soluționarea contestațiilor

4.08.2022: Afișarea rezultatelor finale

4.08 – 9.08.2022: Transmiterea la Ministerul Educației a tabelelor nominale cu rezultatele candidaților promovați

9.08 – 16.08.2022: Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației

Conform metodologiei, proba scrisă care are loc miercuri, pe 20 iulie, începe la ora 9 și durează 4 ore. Plicurile cu subiectele vor fi desfăcute în prezența candidaților la ora 10.

Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră. Desenele/graficele se execută cu creion negru, potrivit metodologiei. Profesorii pot avea, în sala de examen, dicţionare – pentru disciplinele latină sau greacă veche – şi planuri de conturi – pentru disciplinele economice. Candidaţii şi profesorii asistenţi nu pot avea asupra lor: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, în caz contrar fiind eliminaţi din examen. 

Persoanele care nu promovează examenul de definitivare în învăţământ, pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant.