Angajări spații verzi
Societatea din subordinea Primăriei Constanța angajează operator/mecanic utilaj, operator buldoexcavator, încărcător frontal, operator repartizator asfalt, operator cilindru compactor, operator bobcat, conducător auto – macaragiu în cadrul Compartimentului ridicări auto și muncitori necalificați în cadrul Serviciului Spații Verzi.

SC CONFORT URBAN SRL angajează:

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

  • 8 posturi de operator/mecanic utilaj:
  • 3 posturi operator buldoexcavator
  • 2 posturi încărcător frontal
  • 1 post  operator repartizator asfalt
  • 1 post operator cilindru compactor
  • 1 post operator bobcat
  • 1 post de conducător auto – macaragiu în cadrul Compartimentului ridicări auto
  • muncitori necalificați în cadrul Serviciului Spații Verzi

Condiții generale:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

b) cunoaște limba română scris și vorbit

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

d) are capacitate deplină de exercițiu

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice :

Candidaţii pentru posturile de conducator auto-macaragiu, operator/ mecanic utilaj trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

-să fie absolvenţi de studii medii, generale (după caz) și să deţină diplomă/certificat de calificare in domeniu;

-pentru posturile de operator buldoexcavator și încărcator frontal, condiție suplimentară – permis de conducere cat. C.

-pentru postul de conducător auto-macaragiu condiții suplimentare: permis de conducere cat. B, C, E, autorizatie de macaragiu, atestat profesional transport marfă, card tahograf;

Constituie avantaj: experiența anterioară pe un post similar

Relații la telefon: 0241/672299, tasta 7.