Patru funcții contractuale, scoase la concurs de Colegiul Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța
Colegiul Național Militar “Alexandru Ioan Cuza” Constanța organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de bucătar, îngrijitor debutant, șofer și asistent medical generalist.

Unitatea Militară nr. 02191, Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

 • muncitor calificat III (bucătar), la Popotă elevi;
 • îngrijitor debutant, din cadrul Grupei deservire;
 • șofer I, din cadrul Grupei autospeciale;
 • asistent medical generalist, la Cabinetul medical (cu staționar).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor calificat III (bucătar), la Popotă elevi:
  • minimum studii generale și să fie absolvenți ai uneia din următoarele forme de pregătire:
  • școală de arte și meserii/școală profesională, având calificarea de bucătar și atestare pentru bucătar;
  • vechime în specialitatea postului: 3 ani.
 • îngrijitor debutant, din cadrul Grupei deservire:
  • minimum studii generale;
  • vechime în muncă: nu este necesară.
 • șofer I, din cadrul Grupei autospeciale:
  • studii medii/generale;
  • permis de conducere categoriile B, B+E, C, C+E, D, D+E;
  • vechime în muncă pe funcția de conducător auto profesionist: 3 ani.
 • asistent medical generalist, la Cabinetul medical (cu staționar):
  • nivel de studii – studii postliceale;
  • diplomă de școală sanitară postliceală – specialitatea medicină generală;
  • certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. – specialitatea medicină generală, avizat și valabil la data concursului;
  • vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 15 iunie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • bucătar/îngrijitor debutant/șofer:
  • 23 iunie 2022, ora 09.00: proba practică;
  • 29 iunie 2022, ora 09.00: proba interviu.
 • asistent medical generalist:
  • 23 iunie 2022, ora 09.00: proba scrisă;
  • 27 iunie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa U.M. nr. 02191 Constanța, Strada Fulgerului nr. 1, județul Constanța, telefon 0241/626.200, interior 0403 sau 0341.456.162.