CT BUS
CT BUS propune contract pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore.

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal – copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Dosarele candidaților se depun la Sediul CT BUS S.A Constanța, Biroul Resurse Umane

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

Concursul constă în două probe, probă scrisă pe 10 mai și interviu, pe 15 mai.

Mai multe detalii despre calendarul complet al concursului, bibliografie și condiții specifice de ocupare a postului, găsiți pe site-ul CT BUS, la ACEST link.

Sursa: CT BUS