Primăria Constanța caută recenzori care să culeagă datele din teritoriu, pentru Recensământ. Contractele de prestări servicii vor fi încheiate pentru perioada 16.05-17.07.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU: recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul / orașul/ comuna CONSTANȚA

Îți mulțumim că citești acest articol! Cu un LIKE pe Facebook ne dai încredere să continuăm.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
– Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;
– Colectarea datelor în teren: recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05-17.07.2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
– Pe teren, în limitele administrative ale UAT CONSTANȚA

CONDIȚII privind CONTRACTAREA SERVICIILOR:
– Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
– Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
– Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
– Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
– Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;
– Să dispună de un telefon mobil și de o adresa de email pe care să le utilizeze pentru comunicare;
– Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
– În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;
– Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT: conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:
– Muncă pe teren;
– Disponibilitate de a lucra în program prelungit;
– Disponibilitate de a lucra în weekend.

Pentru includerea în baza de date a recenzorilor și realizarea selecției vă rugăm completați chestionarul din link-ul de mai jos (sau scanați codul QR cu un dispozitiv mobil): https://forms.gle/GLy67bu3fNzR4mKH7